សង្កាត់ភ្លើងឆេះរទេះ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សង្កាត់ភ្លើងឆេះរទេះ ជាសង្កាត់ដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅ ខណ្ឌកំបូល រាជធានីភ្នំពេញ មាន ភូមិ÷

សង្កាត់ភ្លើងឆេះរទេះ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ