សង្កាត់អាចារ្យលាក់

ពីវិគីភីឌា

សង្កាត់អាចារ្យលាក់ (អង់គ្លេស: Achar Leak Sangkeat) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ មាន ៣ភូមិ÷

សង្កាត់អាចារ្យលាក់
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
០៦០៣០៩០១ ភូមិក្រចាប់ Krachab
០៦០៣០៩០២ ភូមិអាចារ្យលាក់ Achar Leak
០៦០៣០៩០៣ ភូមិព្រៃបន្លិច Prey Banlech
 East 	ឃុំព្រៃគុយ ស្រុកស្ទឹងសែន
 West 	សង្កាត់ព្រៃតាហ៊ូ ក្រុងស្ទឹងសែន
 South 	សង្កាត់កំពង់ក្របៅ ក្រុងស្ទឹងសែន
 North 	ឃុំត្រពាំងឫស្សី ស្រុកកំពង់ស្វាយ