សង្គ្រាមទ្រិញ-ង្វៀន

ពីវិគីភីឌា
Trịnh-Nguyễn civil War
ផ្នែកនៃCivil Wars in Vietnam
Đàng Trong - Đàng Ngoài (1757).png
Division map of Vietnam by Trịnh lords (red) and Nguyễn lords (blue) in 1757.
កាលបរិច្ឆេទ 1627–1672, 1774–1777
ទីតាំង វៀតណាម
លទ្ធផល 1627–1672: Indecisive
1774–1777: Trịnh victory
ការប្រែប្រួល
ទឹកដី
Trịnh captured Phú Xuân
Nguyễn retreated to Quảng Nam
Tây Sơn rebellion emerge
Beginning of the Tây Sơn wars.
ភាគីសង្គ្រាម
Trịnh lords
Supported by:
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Dutch East India Company
Tây Sơn rebellion
Nguyễn lords
Non-combat support:
Portugal[១]
មេបញ្ជាការ និង មេដឹកនាំ
Trịnh Tráng
Trịnh Tạc
Trịnh Căn
Trịnh Sâm
Hoàng Ngũ Phúc
Lê Văn Hiểu
Đào Quang Nhiêu
Pieter Baeck 
Jan Erntsen 
Nguyễn Phúc Nguyên
Nguyễn Phúc Lan
Nguyễn Phúc Tần
Nguyễn Phúc Thuần
Đào Duy Từ
Nguyễn Hữu Tiến
Nguyễn Hữu Dật
Tôn Thất Hiệp

សង្គ្រាមស៊ីវិលត្រកូលទ្រិញ-ង្វៀន ( Vietnamese: Trịnh-Nguyễn phân tranh  ; ចិន : 鄭阮紛爭) គឺជាសង្រ្គាមស៊ីវិលដ៏យូរអង្វែងមួយក្នុងសតវត្សទី១៧ ដែលបានកើតឡើងរវាងគ្រួសារដែលកំពុងកាន់អំណាចទាំងពីរនៅវៀតណាម ម្ចាស់ទ្រិញ នៃ ដាំងង៉យ និង ចៅហ្វាយនាយង្វៀន នៃ ដាំងទ្រឿង ដែលស្ថិតនៅកណ្តាលវៀតណាមបច្ចុប្បន្ន។ សង្រ្គាមបាននាំឱ្យមានភាពជាប់គាំងយូរអង្វែង និងសន្តិភាពមួយសតវត្ស មុនពេលជម្លោះកើតឡើងវិញនៅឆ្នាំ១៧៧៤ ដែលបណ្តាលឱ្យមានការលេចចេញនៃកងកម្លាំងតៃសឺន តាមព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រិញ នៅពេលនោះ ព្រះអង្គម្ចាស់ង្វៀន បានដួលរលំនៅទីក្រុងព្រៃនគរក្នុងឆ្នាំ១៧៧៧ ។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការបែងចែកប្រទេសវៀតណាម ទន្លេសាញ់ ត្រូវបានគេប្រើជាព្រំដែនជាក់ស្តែងរវាងរបបពីរគឺ ដាំងង៉យ និង ដាំងទ្រឿង ក្នុងសម័យសន្តិភាព។

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. Dupuy, p. 653.