សមីការតូរីចេល្លី

ពីវិគីភីឌា

សមីការតូរីចេល្លី(Torricelli's equation)គឺជាសមីការដែលបង្កើតឡើងដោយលោក អ៊ីវិនចឺលីស្តា តូរីចេល្លី(Evangelista Torricelli)​ ដើម្បីកំនត់ល្បឿន​ចុងក្រោយនៃ​អង្គធាតុ​ដែល​ផ្លាស់ទី​ដោយ​សំទុះថេរ និង​មិន​មានចន្លោះពេលដែលត្រូវដឹង ។

សមីការគឺ

ដេរីវេ[កែប្រែ]

យើងមានសមីការល្បឿន

លើកអង្គទាំងពីរជាការេ គេបាន

តួអាចទាញពីសមីការចលនា

(ឬ យើងអាចប្រើ រូបមន្ត ​​​

)

ជំនួសវាចូលទៅក្នុងសមីការខាងលើ គេបាន