សម្ដេចព្រះធម្មលិខិតសោម

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
សោម
សាសនា ពុទ្ធសាសនា
និកាយ ថេរវាទ
គណៈ មហានិកាយ
បុគ្គលភាព
សញ្ជាតិ ខ្មែរ កម្ពុជា
កាន់តំណែងជាន់ខ្ពស់
គោរម្យងារ សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត

សម្ដេចព្រះធម្មលិខិតសោម ក្នុងឋានៈជាសង្ឃរាជាគណៈថ្នាក់ឯក បើប្រៀបធៀបនឹងមន្ត្រីសម័យនោះគឺស្មើនឹងមន្ត្រីសំរាប់ឯក ទីក្រឡាហោម (គ.ស.១៥១៦-១៥៦៧?) ក្នុងជំនាន់ស្ដេចចន្ទរាជា និង បរមិន្ទរាជា។ កាលថ្ងៃទី៩ កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំជូតអដ្ឋស័ក ព.ស.២០៦០, គ.ស. ១៥១៦, ម.ស. ១៤៣៨, ច.ស. ៨៧៨ សម្ដេចៅពញា ចន្ទរាជា តែងតាំងទ្រទូងរត្នទាំង៧ក្នុងនោះមានព្រះអង្គសួសផងដែរត្រូវតាំងជាសង្ឃនាយកដែរ។

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

គោរម្យងារពុទ្ធសាសនា
មុនដោយ
មិនស្គាល់
សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត
គ.ស.១៥១៦-១៥៦៧?
តដោយ
មិនស្គាល់