សម្ដេចព្រះមង្គលទេពាចារ្យស្រី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ស្រី
សាសនាពុទ្ធសាសនា
និកាយថេរវាទ
គណៈមហានិកាយ
បុគ្គលភាព
សញ្ជាតិខ្មែរ កម្ពុជា
កាន់តំណែងជាន់ខ្ពស់
គោរម្យងារសម្ដេចព្រះមង្គលទេពាចារ្យ

សម្ដេចព្រះមង្គលទេពាចារ្យស្រី ក្នុងឋានៈជាសង្ឃរាជាគណៈថ្នាក់ឯក បើប្រៀបធៀបនឹងមន្ត្រីសម័យនោះគឺស្មើនឹងមន្ត្រីសំរាប់ឯក ទីយមរាជ (គ.ស.១៥១៦-១៥៦៧?) ក្នុងជំនាន់ស្ដេចចន្ទរាជា និង បរមិន្ទរាជា។ កាលថ្ងៃទី៩ កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំជូតអដ្ឋស័ក ព.ស.២០៦០, គ.ស. ១៥១៦, ម.ស. ១៤៣៨, ច.ស. ៨៧៨ សម្ដេចៅពញា ចន្ទរាជា តែងតាំងទ្រទូងរត្នទាំង៧ក្នុងនោះមានព្រះអង្គសួសផងដែរត្រូវតាំងជាសង្ឃនាយកដែរ។

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

គោរម្យងារពុទ្ធសាសនា
មុនដោយ
មិនស្គាល់
សម្ដេចព្រះមង្គលទេពាចារ្យ
គ.ស.១៥១៦-១៥៦៧?
តដោយ
មិនស្គាល់