សាកលវិទ្យាល័យអាគីតា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Main gate of Tegata Campus, Akita University.jpg

សាកលវិទ្យាល័យអាគីតា(ភាសាជប៉ុន: 秋田大学(あきただいがく)、ភាសាអង់គ្លេស:Akita University) គឺជាគ្រឹស្ថានឧត្តមសិក្សាសាធារណៈមួយក្នុងប្រទេសជប៉ុន បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៤៩ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងក្រុងអាគីតា ខេត្តអាគីតា របស់ប្រទេសជប៉ុន។

មហាវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាកលវិទ្យាល័យអាគីតាមាន៣មហាវិទ្យាល័យ

  • មហាវិទ្យាល័យអប់រំ និងមនុស្សសាស្រ្ត
  • មហាវិទ្យាល័យពេទ្យ
  • មហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មនិងវិទ្យាសាស្ត្រ

វិបសាយ[កែប្រែ]