សិល្បៈធ្វើម្ហូបខ្មែរ

ពីវិគីភីឌា
អាហារខ្មែរ។

សិល្បៈធ្វើម្ហូបខ្មែរមានអាយុកាលជាងមួយពាន់ឆ្នាំ។ យូរ ៗ ទៅវាបានស្រូបយកធាតុពីម្ហូបឥណ្ឌា ម្ហូបចិន និងម្ហូបបារាំង។ ដោយសារឥទ្ធិពលរួម និងអន្តរកម្មទៅវិញទៅមក ម្ហូបខ្មែរមានលក្ខណៈស្រដៀងនឹងម្ហូបថៃ ម្ហូបវៀតណាម និងម្ហូបឡាវ។

តំណភ្ជាប់ក្រៅ[កែប្រែ]

មេឌាដែលទាក់ទងនឹងសិល្បៈធ្វើម្ហូបខ្មែរនៅក្នុងវិគីមេឌា Commons