សូមផ្ការីកម្ដងទៀត

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ច្រៀងដោយ នភ ហង្សផលា

និពន្ធបទភ្លេង និងទំនុកច្រៀង ដោយ នភ ហង្សផលា ឆ្នាំ២០០៩១. បុប្ផាអើយ! រីកពេលព្រឹកព្រលឹម ផ្ដល់ក្ដីសង្ឃឹម សង្ឃឹម អោយខ្ញុំញញឹមជាថ្មី។

២. ឱ! បុប្ផា សាយក្លិនក្រអូបក្រៃ រីកស្រស់ប្រិមប្រិយ ប្រិមប្រិយ អោយហឫទ័យរមនា។

R. បុប្ផារីកស្រស់ក្រពុំ ក្រពុំ ចោលលំអងស្នេហ៍គាប់ទ័យា ខ្ញុំសូមថ្នមថើប ស្រង់គន្ធា គ្រប់វេលា មិនអោយឃ្លាត។

៣. ក្លិនផ្កាអើយ! ក្លិនពិដោរធម្មជាតិ ស្អែករីកម្ដងទៀត ម្ដងទៀត អោយខ្ញុំញញឹមជាថ្មី…