សូរ្យគ្រាស

ពីវិគីភីឌា

សូរ្យគ្រាស គឺជាបាតុភូតធម្មជាតិមួយដែលអាចមើលឃើញពីផែនដី នៅពេលដែលដំណើរគោលចរនៃព្រះចន្ទឆ្លងកាត់ចន្លោះផែនដីនិងព្រះអាទិត្យ ហើយបានបាំងពន្លឺព្រះអាទិត្យ។

Photo of Solar eclipse of August 11, 1999 (total eclipse)

ឯកសារយោង[កែប្រែ]