ស័ក

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ស័ក កាល, សម័យ, យុគ; ការ​រាប់​លំដាប់​ឆ្នាំ ខ្មែរ​ប្រើ​ពាក្យ​នេះ​ចំពោះ​តែ​ការ​រាប់​លំដាប់​ឆ្នាំ តាំង​ពី​ស័ក​ទី ១ ដល់ ស័ក​ទី ១០ ត្រឡប់​សា​មក​រាប់​ពី​ស័ក​ទី ១ វិញ គឺ​រាប់​ថា : ឯក​ស័ក, ទោ​ស័ក, ត្រី​ស័ក, ចត្វា​ស័ក, បញ្ច​ស័ក, ឆ​ស័ក, សប្ត​ស័ក, អដ្ឋ​ស័ក, នព្វ​ស័ក, សំរឹទ្ធិ​ស័ក; ដូច​ជា ឆ្នាំ​ថោះ​ឯក​ស័ក ។ល។ ឆ្នាំ​ជូត​សំរឹទ្ធិ​ស័ក; ឆ្នាំ​ឆ្លូវ​ឯក​ស័ក,...។

ផែនដីវិទ្យា[កែប្រែ]

  • ស័ក សំដៅលើអាយុកាលផែនដីរាប់ជាសម័យធំៗ ហៅថាស័ករបស់ផែនដី។

ហោរាសាស្ត្រ[កែប្រែ]

  • ស័ក សំរាប់លំដាប់នៃពេលចូលឆ្នាំ ពី ១-១០ ពី ឯកស័ក-សំរឹទ្ធិស័ក។