ស្ថានីយ៍ម្លូព្រៃ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

នីយ៍នេះត្រូវបានរកឃើញនៅឆ្នាំ ១៩៣៨ ដោយលោក ប៉ែលឡង់ បានស្រាវជ្រាវក្នុងសម័យ អាណានិគមបារាំង។ស្ថានីយ៍នេះស្ថិតនៅខាងជើងប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងខេត្តព្រះវិហារសព្វថ្ងៃ[១]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. សៀវភៅប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ ត្រឹង ងា ឆ្នាំ១៩៧៣