ស្រុកសែនមនោរម្យ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ស្រុកសែនមនោរម្យ (អង់គ្លេស: $ District) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្ត ដែលមានរដ្ឋបាល ឃុំ និង ភូមិ÷

ស្រុកសែនមនោរម្យ
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរអង់គ្លេស ចំនួនភូមិ
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune
ចំនួនភូមិសរុប

ព្រំប្រទល់នៃស្រុកសែនមនោរម្យ

ស្រុកសែនមនោរម្យ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)