ក្រុងស្ទឹងត្រែង

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ស្រុកស្ទឹងត្រែង)
Jump to navigation Jump to search


ុុ

  • រួួ
  • សី
  • ក្រុងស្ទឹងត្រែង.ទីកំណើតខ្ញុំបាទកើតភូមិឃុំកណ្្ដាលបច្ចុប្បន្នរស់នៅភូមិស្ពានថ្មផ្លូវលេខno.36.
  • ពុំសុភារិទ្ធ.កើតនៅថ្ងៃទី01.09.1989បច្ចុប្បន្ននៅក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ.01.09.1987.

រដ្ឋបាលស្រុកពីអតីតកាល[កែប្រែ]

ស្រុកស្ទឹងត្រែងមាន ៤ ឃុំ ៖

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]