ស្រុកស្វាយទាប

ពីវិគីភីឌា

ស្រុកស្វាយទាប (អង់គ្លេស: Svay Teab District) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តស្វាយរៀង ដែលមានរដ្ឋបាល ឃុំ និង ភូមិ÷

ស្រុកស្វាយទាប
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរអង់គ្លេស ចំនួនភូមិ
២០០៧០១ ឃុំគគីសោម Koki Saom Commune
២០០៧០២ ឃុំកណ្ដៀងរាយ Kandieng Reay Commune
២០០៧០៣ ឃុំមនោរម្យ Monourom Commune
២០០៧០៤ ឃុំពពែត Popeaet Commune
២០០៧០៥ ឃុំព្រៃតាអី Prey Ta Ei Commune
២០០៧០៦ ឃុំប្រសូត្រ Prasoutr Commune
២០០៧០៧ ឃុំរមាំងថ្កោល Romeang Thkaol Commune
២០០៧០៨ ឃុំសំបួរ Sambuor Commune
២០០៧០៩ ឃុំស្វាយរំពារ Svay Rumpear Commune
ចំនួនភូមិសរុប ៦៣
  • យោងតាម ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក

រដ្ឋបាលស្រុកចាស់[កែប្រែ]

ស្រុកស្វាយទាបមាន៩ឃុំ៖