ស្រុក​កញ្ចោក(ខេត្តព្រះត្រពាំង)

ពីវិគីភីឌា

ស្រុក​កញ្ចោក(ខេត្តព្រះត្រពាំង) (អង់គ្លេស: $ ) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តព្រះត្រពាំង ដែលមានរដ្ឋបាល ឃុំ និង ភូមិ÷

ស្រុក​កញ្ចោក(ខេត្តព្រះត្រពាំង)
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរឡាតាំង
ឃុំព្រែកលប
ឃុំផ្នោដូង
ឃុំកញ្ជោងផ្សារ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ស្រុកកញ្ចោក មានចំនួន ឃុំ÷

ប្រជាជន[កែប្រែ]

អប់រំ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

  • [[ ]]
  • [[ ]]
  • [[ ]]
  • [[ ]]
  • [[ ]]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]