ស ជែភីល

ពីវិគីភីឌា
Seo Jae-pil (1895)

Seo Jae-pil(Seo Jae-pil, Korea:서재필, hanja:徐載弼, ខែមករា 7 , 1864 - ខែមករា 5, 1951) គឺជាសកម្មជនខាងត្បូងឯករាជ្យភាពរបស់កូរ៉េ, អ្នកកាសែត, វេជ្ជបណ្ឌិតនៃ anatomic ។ he was founder of "Independence club"(독립협회 獨立協會) and "ten thousand people club"(만민공동회 萬民共同會). សម្មតិនាមត្រូវបាន Songjae(송재, 松齋), Ssangkyong(쌍경, 雙慶) ។

Site link[កែប្រែ]