ហេវជ្រៈ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ហេវជ្រៈ
Cambodia, reign of Jayavarman 7th - Hevajra - 2011.143 - Cleveland Museum of Art.tif
ទេវរូបហវជ្រ្ជា-ជាយានាងរៃរ័តតះមយា សិល្បៈទីបេ.

ហេវជ្រៈ (អង់គ្លេស: Hevajra,喜金剛 ) ជាទេវតានៃនិកាយវជរយាន.[១]

ទេវរូបហវជ្រ្ជា-ជាយានាងរៃរ័តតះមយា សិល្បៈទីបេ.

កំណត់[កែប្រែ]

  1. Lama, Yidam, Khandro, Chokyong ABuddhistLibrary.com

មើលផងដែរ[កែប្រែ]