ទេវរូប

ពីវិគីភីឌា
ទេវរូបព្រះភូមិទេវតា នៃសាសនាខ្មោច(សាសនាប្រជាប្រិយតៃ) សិល្បៈថៃ.

ទេវរូប' (អង់គ្លេស: Cult imageថៃ: เทวรูป,神像) គឺ រូបបដិមាទេវតា

ទេវរូប ព្រះសុរិយា-ព្រះច័ន្ទទវទេវី នៃសាសនាតាវ.

កំណត់[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]