អង្គរបុរី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

អង្គរបុរី សំដៅទៅលើ ឈ្មោះទីតាំងមួយចំនួននៅ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា