អម្ពបាលី

ដោយវិគីភីឌា

អម្ពបាលី គឺ​ជា​ស្រី​សោភិនី​ប្រចាំ​នគរ​វេសាលី។ នាង​បាន​ភ្ញាក់​ខ្លួន​ទាន់​ពេល បាន​វេរ​ចម្ការ​ស្វាយ​របស់​ខ្លួន​អោយ​ទៅ​ជា​សង្ឃរាម ចំណែក​ខ្លួន​ឯង​ក៏​បាន​ចូល​កាន់​ផ្នួស ហើយ​សម្រេច​នូវ​ព្រះ​អរហត្ត ផុត​ចាក​ពី​កិលេស ដែល​ជា​គ្រឿង​សៅហ្មង​គ្រប់​យ៉ាង។