ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:សាវ័កព្រះពុទ្ធ

ពីវិគីភីឌា

សាវ័ក ប្រែ​ថា អ្នក​ស្តាប់​ឱវាទ។ សាវ័ក​ព្រះ​ពុទ្ធ​ គឺ​ជា​អ្នក​ទទួល​យក​ការ​ប្រៀន​ប្រដៅ​របស់​ព្រះ​ពុទ្ធ ហើយ​យក​មក​​ប្រ​តិបត្តិ​តាម។
សាវ័ក​ព្រះ​ពុទ្ធ​ចែក​ជា​បួន​ជំពូក គឺ​ ភិក្ខុ ភិក្ខុនី ឧបាសក និង​ឧបាសិកា។