រូបមន្តគីមី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

រូបមន្តគីមី (បារាំងformule chimique, អង់គ្លេសchemical formula) ជាវិធីមួយក្នុងការបង្ហាញព័ត៌មានអំពីអាតូមដែលនៅក្នុងសមាសធាតុគីមីនីមួយៗ និងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់ធាតុគីមីដោយប្រើនិមិត្តសញ្ញាគីមី និងចំនួនអាតូមរបស់ធាតុនោះដែលមាននៅក្នុងម៉ូលេគុលមួយរបស់សមាសធាតុ។

មើលផងដែរ[កែប្រែ]