អាហារបួស

ពីវិគីភីឌា
អាហារបួស
អាហារបួស(ម្ហូបបួស)
អាហារបួស(ម្ហូបបួស)
និមិត្តសញ្ញាសម្គាល់របស់អាហារបួស(ម្ហូបបួស)ក្នុងភាសាចិន .
និមិត្តសញ្ញាសម្គាល់របស់អាហារបួស(ម្ហូបបួស)ក្នុងភាសាថៃ.
អាហារបួស(ម្ហូបបួស).

ម្ហូបបួស ( កូរ៉េ: 채식អង់គ្លេស: Vegetarian cuisineថៃ: อาหารมังสวิรัติ ) ឬ អាហារបួស គឺ អាហាររៀបចំដោយគ្មានសាច់ ឬទឹកត្រី។[១]កំណត់[កែប្រែ]

  1. Rosell, Magdalena S. (February 2006). "Health effects of vegetarian and vegan diets". Proceedings of the Nutrition Society 65 (1): 35–41. ISSN 1475-2719. DOI:10.1079/PNS2005481.