អាំងតេក្រាលសេកង់គូប

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សំរាយ[កែប្រែ]

ប្រើអាំងតេក្រាលដោយផ្នែក

ដែល

នោះ

បន្ទាប់យើងបន្ថែម ​​ ទៅក្នុងអង្គទាំង២​

បន្ទាប់មកចែកអង្គទាំង២នឹង២ គេបាន

សេកង់ដែលមានស្វ័យគុណសេសខ្ពស់[កែប្រែ]

ចំពោះ


ចំពោះ

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

អាំងតេក្រាល តារាងអាំងតេក្រាល