អូរជ្រៅ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

អូរជ្រៅ មានអត្ថន័យច្រើនដូចខាងក្រោម។ ដូច្នេះសូមជ្រើសរើសអត្ថបទដែលអ្នកស្វែងរក។

ខ្មែរ