អ្នកប្រើប្រាស់:តាំង ប៊ុនហុង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ខ្ញុំ​បាទ​ឈ្មោះ​ តាំង ប៊ុនហុង ជា​អតីត​សិស្ស​មក​ពី​វិទ្យាល័យ​សន្ធរម៉ុក និង សាលា​វេស្ទើន​អន្តរជាតិ។ សព្វថ្ងៃ​ខ្ញុំ​ជា​និស្សិត​ឆ្នាំ​ទី​២ ផ្នែកច្បាប់ នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​អាមេរិកាំង​ភ្នំពេញ។

WikiEdu_Program
អ្នកប្រើប្រាស់រូបនេះ គឺជាសមាជិកក្រុមការងារជំនាន់ទី១ ឆ្នាំ២០១៤នៃកម្មវិធីអប់រំវិគីភីឌា
(Wikipedia Education Program)