អ្នកប្រើប្រាស់:Chem Moeun

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
  • ម៉ោងនៅភ្នំពេញ៖ ១៤:២៥pm
នេះជាភូមិរបស់ខ្ញុំកំពង់ត្រាច

កើតនៅ: ឆ្នាំ១៩៨៩
មុខរបរ: [[ជាសិស្សសាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូ ផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គម
ភាសា:
km-N ភាសាខ្មែរ