ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:User km

ពីវិគីភីឌា

ក្រុមនេះគឺបានប្រមូលអ្នកប្រើទាំងអស់ដែលអាចមកជួយរៀបចំជាភាសាខ្មែរ។
This Category gathers the users who can manage Khmer language.

Commons-logo.svg
វិគីមេឌា Commons មានមេឌា​ដែលបានទាក់ទងនឹង:

កូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមចំនួន៧ដូចខាងក្រោម ក្នុងចំណោមកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមសរុបចំនួន៧។

U

W

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "User km"

ទំព័រចំនួន៩៨ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ៩៨ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។