អ្នកប្រើប្រាស់:ណូ ទីតូ

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី អ្នកប្រើប្រាស់:Notyto)
Jump to navigation Jump to search
ណូ ទីតូ

ខ្ញុំបាទឈ្មោះ ណូ ទីតូ ជាសិស្សរៀននៅសាលា ដុន បូស្កូ ខេត្តកែប ហើយជាសិស្សឆ្នាំ១ ផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គម និងសារពត៏មាន ។ ស្រុកកំណើត ភូមិទៀមចាស់ ឃុំកំពង់ស្វាយ ស្រុកកំពង់ស្វាយ ខេត្តកំពង់ធំ