អ្នកម្នាងកេសរ (រឿងនិទាន)

ពីវិគីភីឌា
កេសរ
អ្នកម្នាង
រជ្ជកាលព្រះឧទ័យ
ស្វាមី/មហេសីឧទ័យ
បុត្រសុវណ្ណបទុម
ព្រះនាមពេញ
​​

អ្នកម្នាងកេសរ រជ្ជកាល (ឧទ័យ) ក្នុង ​ព.ស​ ៤៣៥​ ​ឆ្នាំមមែ ជាមួយ​នឹង​អ្នក​ម្នាង​កេសរ ព្រះ​ឧទ័យ​បាន​បុត្រ​មួយ​ព្រះ​អង្គ​ព្រះ​នាម​ព្រះ​សុវណ្ណបទុម