ឯករាជស៊ិន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯករាជស៊ិន

ឧកញ៉ាឯករាជនៃកម្ពុជាធិបតី
កាន់តំណែង
គ.ស. ១៥១៦ – ប្រ.១៥៦៧
អង្គក្សត្រ ចន្ទរាជា
អ្នកមុន ចៅពញារាជតេជៈសុខ

ចៅពញាជំរង់ស្នេហានៃក្រុងមានជ័យ
កាន់តំណែង
តំណែងបានកាន់​ 
គ.ស.១៥១៦
អង្គក្សត្រ ចន្ទរាជា
ព័ត៌មានលំអិត
កើត ស៊ិន
សាសនា ពុទ្ធសាសនាថេរវាទ

ឧកញ៉ាឯករាជស៊ិន (កាន់.១៥១៦-១៥៦៧) ជាសេនាទាហានខាងហ្លួងព្រះបាទចន្ទរាជា។ យសសក្ដិពីដំបូងជាំ ចៅពញាជំរង់ស្នេហា

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

យសស័ក្ដិខ្មែរ
មុនដោយ
មិនស្គាល់
ឧកញ៉ាឯករាជនៃកម្ពុជាធិបតី
គ.ស.១៥១៦-ប្រ.១៥៦៧
តដោយ
មិនស្គាល់
មុនដោយ
មិនស្គាល់
ចៅពញាជំរង់ស្នេហានៃក្រុងមានជ័យ
គ.ស.១៥១៦
តដោយ
មិនស្គាល់