ឯកសារ:ជួន ណាត ២.jpg

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ជួន_ណាត_២.jpg(២០៥ × ៣០៦ ភីកសែល ទំហំឯកសារ៖ ៦៩គីឡូបៃ ប្រភេទ MIME៖ image/jpeg)

សម្ដេច​ព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត

ប្រវត្តិ​ឯកសារ

ចុចលើម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទដើម្បីមើលឯកសារដែលបានផ្ទុកឡើងនៅពេលនោះ។

ម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទកូនរូបភាពវិមាត្រអ្នកប្រើប្រាស់យោបល់
បច្ចុប្បន្នម៉ោង១៦:២៥ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៨កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង១៦:២៥ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៨២០៥ × ៣០៦ (៦៩គីឡូបៃ)Sopheaktr (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)សម្ដេច​ព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត
  • អ្នកមិនអាចសរសេរជាន់ពីលើឯកសារនេះទេ។

ទំព័រ​ ខាងក្រោម​មានតំណភ្ជាប់មក​ឯកសារនេះ ៖