ឯកសារ:Judaism and its traditions,the conversion of a Hebrew rabbi, (IA judaismitstradit00gold).pdf

Page contents not supported in other languages.
ពីវិគីភីឌា
ទៅកាន់ទំព័រ
ទំព័របន្ទាប់ →
ទំព័របន្ទាប់ →
ទំព័របន្ទាប់ →

រូបភាពដើម(១១៤៥ × ១៧៧៥ ភិចសែល, ទំហំឯកសារ: ៣.៧៧មេកាបៃ, ប្រភេទ MIME: application/pdf, ៧៦ ទំព័រ)

ឯកសារ​នេះ​មាន​ប្រភព​មក​ពី Wikimedia Commons និង​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដោយ​គម្រោង​ដទៃ​ទៀត។ ការ​ពណ៌នា​នៅ​លើទំព័រពណ៌នាអំពី​វា មាន​បង្ហាញ​ខាង​ក្រោម​នេះ។

ចំណារពន្យល់

Judaism and its traditions,the conversion of a Hebrew rabbi,   (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
អ្នក​និពន្ធ
Goldman, Joseph, 1865- [from old catalog]
image of artwork listed in title parameter on this page
ចំណងជើង
Judaism and its traditions,the conversion of a Hebrew rabbi,
ក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្យាយ
Spokane, Wash., Spokane book & stationery co
ការ​ពិពណ៌នា

70 p. 19 cm


Subjects: Judaism
ភាសា អង់គ្លេស
កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១៩១៨
publication_date QS:P577,+1918-00-00T00:00:00Z/9
ទីតាំងបច្ចុប្បន្ន
IA Collections: library_of_congress; fedlink; americana
អត្តលេខ
judaismitstradit00gold
កំនត់ចំណាំ No copyright information presents.
ការគ្រប់គ្រងអាជ្ញាធរ  OCLC: 1157182602
ប្រភព
Internet Archive identifier: judaismitstradit00gold
https://archive.org/download/judaismitstradit00gold/judaismitstradit00gold.pdf

ការដាក់​អាជ្ញាប័ណ្ណ

Public domain
This work is in the public domain in the United States because it was published (or registered with the U.S. Copyright Office) before January 1, 1929.

Public domain works must be out of copyright in both the United States and in the source country of the work in order to be hosted on the Commons. If the work is not a U.S. work, the file must have an additional copyright tag indicating the copyright status in the source country.
Note: This tag should not be used for sound recordings.PD-1923Public domain in the United States//commons.wikimedia.org/wiki/File:Judaism_and_its_traditions,the_conversion_of_a_Hebrew_rabbi,_(IA_judaismitstradit00gold).pdf

Captions

Add a one-line explanation of what this file represents

Items portrayed in this file

depicts អង់គ្លេស

copyright status អង់គ្លេស

public domain អង់គ្លេស

MIME type អង់គ្លេស

application/pdf

ប្រវត្តិ​ឯកសារ

ចុចលើម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទដើម្បីមើលឯកសារដែលបានផ្ទុកឡើងនៅពេលនោះ។

ម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទកូនរូបភាពវិមាត្រអ្នកប្រើប្រាស់យោបល់
បច្ចុប្បន្នម៉ោង០៨:៤៧ ថ្ងៃពុធ ទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង០៨:៤៧ ថ្ងៃពុធ ទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០១១៤៥ × ១៧៧៥, ៧៦ទំព័រ (៣.៧៧មេកាបៃ)Books from the Library of Congress judaismitstradit00gold (User talk:Fæ/IA books#Fork5) (batch 1900-1924 #31661)

ទំព័រ​ ខាងក្រោម​ប្រើប្រាស់​ឯកសារនេះ ៖

ទិន្នន័យ​មេតា