១៤១

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

១៤១ ជាចំនួនគត់ ឬជាចំនួនគត់រឺឡាទីបនៅបន្ទាប់ពីលេខ១៤០ និងពីក្រោយលេខ១៤២

លក្ខណៈគណិតវិទ្យា[កែប្រែ]