១៤២

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

១៤២ ជាចំនួនគត់ ឬជាចំនួនគត់រឺឡាទីបនៅបន្ទាប់ពីលេខ១៤១ និងពីក្រោយលេខ១៤៣

លក្ខណៈគណិតវិទ្យា[កែប្រែ]