១៤៧

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

១៤៧ ជាចំនួនគត់ ឬជាចំនួនគត់រឺឡាទីបនៅបន្ទាប់ពីលេខ១៤៦ និងពីក្រោយលេខ១៤៨

លក្ខណៈគណិតវិទ្យា[កែប្រែ]