១៤៨

ពីវិគីភីឌា

១៤៨ ជាចំនួនគត់ ឬជាចំនួនគត់រឺឡាទីបនៅបន្ទាប់ពីលេខ១៤៧ និងពីក្រោយលេខ១៤៩

លក្ខណៈគណិតវិទ្យា[កែប្រែ]

  • 1/148 = 0.00675