៣ មុនគ.ស

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឆ្នាំ ៣ មុនគ្រឹស្តសករាជ ជា ឆ្នាំបង្គ្រប់ ដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ នៃប្រតិទិនសុរិយគតិ។

  1. simple.wikipedia.org/wiki/3_bc