​ស្រុក​ផ្នោ​ដាច់(ខេត្តព្រះត្រពាំង)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

​ស្រុក​ផ្នោ​ដាច់(ខេត្តព្រះត្រពាំង) (អង់គ្លេស$) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តព្រះត្រពាំង ដែលមានរដ្ឋបាល ឃុំ និង ភូមិ÷

​ស្រុក​ផ្នោ​ដាច់(ខេត្តព្រះត្រពាំង)
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរឡាតាំង
ឃុំចេកជ្រុំ
ឃុំដើមជ្រៃ
ឃុំកំពង់ទូក
ឃុំមេរោងថ្មី
ឃុំមេរោងចាស់
ឃុំកំពង់ខ្ទឹង
ឃុំរកា
ឃុំត្រកួនរាជ្យ
ឃុំមល្ល
ឃុំ

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ស្រុកផ្នោលដាច់មានព្រំប្រទល់÷

  • ភាគខាងកើជាប់នឹងខែត្រកំពង់ឫស្សី 
  • ភាគខាងត្បូងជាប់ទីរួមស្រុកមាត់សមុទ្ធនិងស្រុកថ្កូវ
  • ភាគខាងលិចជាប់ស្រុកកំពង់ធំនិងស្រុកថ្កូវ
  • ភាគខាងជើងជាប់ស្រុកកំពង់ធំ

ប្រជាជន[កែប្រែ]

អប់រំ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

  • [[ ]]
  • [[ ]]
  • [[ ]]
  • [[ ]]
  • [[ ]]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]