ហ្គិកអ៊ិនខាំបូឌៀ

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី Geeks in cambodia)
Jump to navigation Jump to search

Khmerហ្គិកអ៊ិនខាំបូឌៀ គឺជាស្ថានសំណាញ់មួយដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីបច្ចេកវិទ្យាដោយសរសេរអត្ថបទដែលទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ និង តាំងពីដើម។ ព័ត៌មានដែលលេចឡើងនៅលើស្ថានសំណាញ់នេះទាក់ទងជាមួយនិងការបន្ទាន់សម័យថ្មីទាំងអន្ដរជាតិ និង ទាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍

ប្រវត្តិ[កែប្រែ]

វេបសាយនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ 2013 ក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្តល់ពត៌មានស្តីអំពីបច្ចេកវិទ្យានិងការចាប់ផ្តើមទៅកាន់ ប្រជាជនកម្ពុជា។

ប្លុក[កែប្រែ]

Geeks In Cambodia ត្រូវបានបែងចែកជាប្រាំមួយផ្នែកដ៏សំខាន់ៗដូចជា : បច្ចេកវិទ្យា ចំនុចផ្ដើម ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច ទំនាក់ទំនងសង្គម និង ព្រឹត្តការណ៍។ គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់សុទ្ធតែមានអត្ថបទដែលសរសេរទាំងជាភាសាអង់គ្លេសនិងជាភាសាខ្មែរ។

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]