បច្ចេកវិទ្យា

Pp-move-indef
ពីវិគីភីឌា
នៅសតវត្សទី២០ មនុស្សបានសម្រេចបានចំណេះជំនាញខាងបច្ចេកវិទ្យាដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើដំណើរចាកចេញពីបរិយាកាសផែនដីរួចហើយរុករកក្នុងលំហ។

បច្ចេកវិទ្យា (មកពីពាក្យ បាលី បច្ចេក, ដោយឡែក, "ទីទៃ, ដោយខ្លួន"; និងសំស្ក្រឹត -វិទ្យា, -វិទ្យា[១]) គឺជាការប្រមូលផ្ដុំនៃឧបករណ៍ រួមមានគ្រឿងយន្ត បម្រែបម្រួល ការរៀបចំ និង របៀបវិធានដែលប្រើប្រាស់ដោយមនុស្ស។ វិស្វកម្មគឺជាឯកទេសដែលស្វែងរកសិក្សា និងរចនាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ។ បច្ចេកវិទ្យាជះឥទ្ធិពលដល់មនុស្សគួរឱ្យកត់សំគាល់ក៏ដូចជាសមត្ថភាពរបស់ប្រភេទសត្វផ្សេងៗអាចគ្រប់គ្រង និងសម្របខ្លួនទៅនឹងបរិស្ថានធម្មជាតិរបស់ពួកវា។ បច្ចេកសព្ទនេះក៏អាចអនុវត្តជាទូទៅ រឺ ក៏អាចអនុវត្តក្នុងវិស័យឯកទេសណាមួយក៏បាន: ឧទាហរណ៍រួមមាន បច្ចេកវិទ្យាសំណង់ បច្ចេកវិទ្យាវេជ្ជសាស្ត្រ និង បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារបស់ប្រភេទមនុស្សបានចាប់ផ្ដើមជាមួយការបំលែងធនធានធម្មជាតិទៅជាឧបករណ៍ប្រដាប់ប្រដាសាមញ្ញៗ។ របកគំហើញខាងបុរេប្រវត្តិនៃរបៀបប្រើប្រាស់ភ្លើងដែលបានបង្កើនប្រភពនៃចំណីអាហារដែលរកបាន និង ការច្នៃប្រឌិតកង់បានជួយមនុស្សក្នុងការធ្វើដំណើរក្នុងនិងគ្រប់គ្រងបរិស្ថានរបស់ខ្លួន។ កិច្ចអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ រួមមានយន្តបោះពុម្ព ទូរសព្ទ និង អន្តរជាល បានបន្ធូរបន្ថយរបាំងរូបខាងទំនាក់ទំនង និងអនុញ្ញាតឱ្យមនុស្សធ្វើអន្តរកម្មដោយសេរីទូទាំងពិភពលោក។ យ៉ាងណាក៏ដោយ បច្ចេកទេសមិនមែនទាំងអស់ទេដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងសន្តិភាពនោះទេ ការអភិវឌ្ឍសព្វាវុធបានបង្កើនជានិច្ចនូវថាមពលបំផ្លិចបំផ្លាញ បានចម្រើនជឿនលឿនតាមរយៈប្រវត្តិសាស្ត្រ ពីដំបងព្រនង់ ទៅដល់អាវុធនយស្តិ (អាវុធនុយក្លេអ៊ែរ)។

បច្ចេកវិទ្យាបានជះឥទ្ធិពលដល់សង្គម និង អ្វីៗដែលនៅជុំវិញវាដោយមធ្យោបាយមួយចំនួន។ ក្នុងសង្គមIn many societies, technology has helped develop more advanced economies (including today's global economy) and has allowed the rise of a leisure class. Many technological processes produce unwanted by-products, known as pollution, and deplete natural resources, to the detriment of Earth's environment. Various implementations of technology influence the values of a society and new technology often raises new ethical questions. Examples include the rise of the notion of efficiency in terms of human productivity, a term originally applied only to machines, and the challenge of traditional norms.

Philosophical debates have arisen over the present and future use of technology in society, with disagreements over whether technology improves the human condition or worsens it. Neo-Luddism, anarcho-primitivism, and similar movements criticise the pervasiveness of technology in the modern world, opining that it harms the environment and alienates people; proponents of ideologies such as transhumanism and techno-progressivism view continued technological progress as beneficial to society and the human condition. Indeed, until recently, it was believed that the development of technology was restricted only to human beings, but recent scientific studies indicate that other primates and certain dolphin communities have developed simple tools and learned to pass their knowledge to other generations.

និយមន័យ និងប្រើប្រាស់[កែប្រែ]

ព័ត៌មាន

==វិទ្យាសាស្ត្រ, វិស្វកម្ម និង បច្ចេកវិ ទ្យា==

ប្រវត្តិ[កែប្រែ]

=== បុរេប្រវត្តិ (— ៥០០០ ឆ្នាំ មុន គ.ស) ===

បុរាណប្រវត្តិ (៥០០០ ឆ្នាំ មុន គ.ស—០ គ.ស. )[កែប្រែ]

សម័យប្រវត្តិ (០ គ.ស. — )[កែប្រែ]

បណ្តាវិស័យ[១][កែប្រែ]

ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និង បច្ចេកវិទ្យា[កែប្រែ]

ផ្គត់ផ្គង់ថវិកា[កែប្រែ]

ផ្គត់ផ្គង់ថវិកាដោយរដ្ឋាភិបាល[កែប្រែ]

ផ្គត់ផ្គង់ថវិកាដោយឯកជន[កែប្រែ]

មិនដើម្បីកំរៃ[កែប្រែ]

បណ្តាការពិនិត្យពិច័យប្រភពសេដ្ខកិច្ចដទៃទៀត[កែប្រែ]

បណ្តាប្រសិទ្ធិភាពនិងបណ្តាកត្តាផ្សេងទៀត[កែប្រែ]

បណ្តាតំលៃ[កែប្រែ]

  * 6 ប
     o 6.1 Values
     o 6.2 Ethics
     o 6.3 Lifestyle
     o 6.4 Institutions and groups
     o 6.5 International
  * 7 Environment
  * 8 Control
     o 8.1 Autonomous technology
     o 8.2 Government
     o 8.3 Choice
  * 9 Technology and philosophy
     o 9.1 Technicism
     o 9.2 Optimism
     o 9.3 Pessimism
     o 9.4 Appropriate technology
  * 10 Other species
  

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

បណ្តាមនោភាព និងបណ្តាទ្រឹស្តី ក្នុងបច្ចេកវិទ្យា[កែប្រែ]

សេដ្ឋកិច្ចនៃបច្ចេកវិទ្យា[កែប្រែ]

កំណត់សំគាល់[កែប្រែ]

ឯកសារបង្អែក[កែប្រែ]

បណ្តាប្រភពក្រដាស[កែប្រែ]

បណ្តាប្រភពលើខ្សែ[កែប្រែ]

អានបន្តទៀត[កែប្រែ]

បណ្តាខ្សែភ្ជាប់ក្រៅ[កែប្រែ]

បច្ចេកវិជ្ជាគឺជាឧបករណ៏នឹងវិធីដែលមនុស្សប្រើសំរាប់រូបបរិវត្តធម្មជាតិនឹងរស់។ ជាមួយបច្ចេកវិជ្ជាមនុស្សស្វែងរក:

អត្ថន័យ[កែប្រែ]

បច្ចេកវិជ្ជាគឺជាការដឹងអំពីជំនាញការនៅ ជាងម៉ាស៊ីនឧស្សាហគម្ម។ បច្ចេកវិជ្ជាជាទ្រឹស្ដីនឹងប្រតិបតិ្តរបស់វិទ្យាសាស្រ្ត

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

 1. ១,០ ១,១ Liddell, Henry George and Robert Scott (1980). A Greek-English Lexicon (Abridged Edition). United Kingdom: Oxford University Press. ល.ស.ប.អ. 0-19-910207-4.