កម្វុជរាជលក្ឝ្មី (ចេនឡា)

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី កម្ពុជរាជលក្ស្មីទី១)
Jump to navigation Jump to search
កម្វុជរាជលក្ឝ្មី
រជ្ជកាល ៥៧៥-៥៨០
រាជ្យមុន វ្រះបាទវីរវម៌្ម
រាជ្យបន្ត វ្រះបាទភវវម៌្មទី១
ស្វាមី/មហេសី ភវវម៌្មទី១
វង្ស កម្វុ
សន្តតិវង្ស សូយ៌្យវង្ស
ប្រសូត ???
ជយាទិត្យបុរ
សុគត គ.ស ៥៨០
ឝ្រេឝ្ឋបុរ

ព្រះនាងកម្វុជរាជលក្ឝ្មី (ប្រសូត គ.ស ?-?) រជ្ជកាល (គ.ស ៥៧៥-៥៨០) ព្រះនាងបានរៀបអភិសេកជាមួយមហាក្សត្រនៃអាណាចក្រចេនឡាព្រះនាម ភវវម៌្មទី១ ព្រះនាងគឺជាសាច់ញាតិខាងមាតានៃវ្រះបាទឝ្រេឝ្ឋវម៌្ម

ពង្សាវលី[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

គោរម្យងារសំរាប់រាជ្យ
មុនដោយ
វ្រះបាទវីរវម៌្ម
ឝ្រេឝ្ឋបុរ តដោយ
វ្រះបាទភវវម៌្មទី១