ការដឹកជញ្ជូននៅប្រទេសឡាវ

ពីវិគីភីឌា
ផ្លូវរថភ្លើង បរតិន-វៀងចន្ទន៍

ការដឹកជញ្ជូនក្នុងប្រទេសឡាវឡាវ គឺជាប្រទេសមួយនៅអាស៊ី ដែលមានប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនទំនើបៗជាច្រើន រួមទាំងផ្លូវហាយវេជាច្រើន និងព្រលានយន្តហោះមួយចំនួនផងដែរ។ គឺ​ជា​ប្រទេស​ដី​គោកគ្មានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងសមុទ្រ ឡាវ​គ្មាន​កំពង់ផែ ឬ​កំពង់ផែ​នៅ​លើ​សមុទ្រ ហើយ​ការ​លំបាក​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​នាវាចរណ៍​តាម​ដង​ទន្លេ ​មេគង្គ ​មាន​ន័យ​ថា នេះ​ក៏​មិន​មែន​ជា​ផ្លូវ​ដឹក​ជញ្ជូន​សំខាន់​ដែរ។

ផែនទីភូមិសាស្ត្រនៃប្រទេសឡាវ។

បញ្ជីផ្លូវជាតិ[កែប្រែ]

 • ផ្លូវទី១ រុនទួយ ផ្លុង សាលី (ចិន)-អាត តឺ (កម្ពុជា)
 • ផ្លូវលេខ២ ព្រំដែនថៃឆាង-ព្រំដែន មឿងងឿន
 • ផ្លូវលេខ៣ នឿយ- បាន ហួយ សៃ (ប្រទេសថៃ)
 • ផ្លូវលេខ៤ ហ្លួងព្រះបាង -កេនថាវ
 • ផ្លូវលេខ ៥ ថាហ៊ា-សាយសំបួរ (វៀតណាម)
 • ផ្លូវលេខ៧ ព្រំប្រទល់ភូឃួន-ណាំខាន់
 • ផ្លូវលេខ ៨ ព្រំដែនវៀងខាំ-ឡាក់សៅ-ណាំផាវ
 • ផ្លូវលេខ៩ សុវណ្ណភូមិ -ឡាវ (វៀតណាម)
 • ផ្លូវលេខ ១០ វៀងច័ន្ទ - បង់កឿន-ផុនហុន
 • ផ្លូវលេខ ១១ វៀងច័ន្ទ-ប៉ាក់ឡាយ
 • ផ្លូវលេខ ១២ ថាក់ខេក- ម៉ីជីប៉ា ឆ្លង ប្រទេសវៀតណាម
 • ផ្លូវលេខ 13 Boten (ចិន)-Vientiane-Veunkham(Cambodia)
 • ផ្លូវលេខ១៤ ប៉ា កសេ-ក្រុងចំប៉ាសាក់-ព្រំដែនកម្ពុជា។
 • ផ្លូវលេខ ១៥ ព្រំប្រទល់ ណាពុង-សាឡាវ៉ាន់-ឡាឡាយ
 • ផ្លូវលេខ១៦ ចុងមេក-ប៉ាកសេ-ប៉ាសុង-សេកុង-ណាំងៀង ព្រំដែន
 • ផ្លូវលេខ 17 ហ្លួងណាំថា -ក្រុងស៊ីង-សៀងកុក (មីយ៉ាន់ម៉ា)
 • ផ្លូវលេខ១៨ ព្រំដែនថាងបេង-អាតតាប-ភូកៅ
 • ផ្លូវលេខ 19 Ban Pakha Kao-Boun Neua- Phongsali -Hatsa
 • ផ្លូវ២០ ប៉ាកសេ-សាឡាវ៉ាន់

ឯកសារយោង[កែប្រែ]