ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:ឌុចចាន់ធូ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សូម ឌុចចាន់ធូ ទំព័រអត្ថបទស្តីអំពីអ្នកកាសែត ត្រូវកែ សំរាប់តាម គំរូវិគីភីឌា ដូចទំព៍រ ដែលមានលក្ខណះល្អ។ សូម ជួយ ដាក់ ពត៌មានទៀត ឬ រៀបចំ's គំនួរព្រាងរបស់វា។ សូមមើល ជំនួយ:មាតិកា សូមអរគុណ --Albeiror24 - ខ្មែរ - English - Italiano - Español ម៉ោង០៣:៤៦ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ (UTC)[reply]

Please add a license[កែប្រែ]

You have added one or more file(s) with no license. All files need a license. Please check your uploads and make sure they all have a good source, author and license. If they do not have a license the files have to be deleted. You can see all files with no license in Category:Files with no license. Click the link in the top of the category and find your own name to see the files you uploaded. For questions please contact User:MGA73. -- MGA73bot (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១២:១១ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)[reply]