ការពិភាក្សាអំពីទំព័រគំរូ:Link FA

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Delete[កែប្រែ]

Please delete this template. It has already been deleted in English, German, French, Greek, etc. Wikipedias. All info is now kept in Wikidata. -- Magioladitis (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១០:០៨ ថ្ងៃពុធ ទី០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ (UTC)

User:Albeiror24, User:T-Rithy, User:គីមស៊្រុន, User:ទេព សុវិចិត្រ, User:លឹម សុវណ្ណវិចិត្រ, User:វ័ណថារិទ្ធ. --Liuxinyu970226 (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៤:១៤ ថ្ងៃអង្គារ ទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ (UTC)

Deleted[កែប្រែ]

This template has been deleted. Thank you. ទេព សុវិចិត្រ (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៦:២៦ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ (UTC)

Removing Link GA template[កែប្រែ]

Hello, As you may know, values of Link FA/GA/FL is now being stored in Wikidata and there is no need of these templates anymore. If you want transclusions of this template to be removed by bot. Please contact me in English Wikipedia. I already did this task for more than 25 wiki. Thanks Ladsgroup (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៥:៣៧ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ (UTC)