ការពិភាក្សា:ទេវទហៈ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

បងគួរតែដាក់ថារមណីយដ្ឋានប្រហែលជាសមជាងមើលទៅដូចពាក្យ Angorian Site មានន័យថា រមណីយដ្ឋានអង្គរ site មានន័យថា ស្ថាន រឺ រមណីយដ្ឋាន ។ --(Nisetpdajsankha ម៉ោង១៧:៣៦ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ (UTC))


Holy site មិនអាច​ប្រែថា រមណីយដ្ឋានទេ។ អរគុណ​ដែល​ជួយ​ជា​យោបល់--នរម ម៉ោង១៨:១១ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)