ការពិភាក្សា:ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

I think English should be used at minimum. --គីមស៊្រុន ម៉ោង១៤:២៩ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៨ (UTC)

I think it's easier to understand if we attach english for some specific words. Anyway, let's see the idea of other people visiting the page.--Phearahak ម៉ោង០៥:០៣ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៨ (UTC)