ការពិភាក្សា:សទ្ទានុក្រមកុំព្យូទ័រអង់គ្លេស-ខ្មែរ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

អត្ថបទនេះគួរតែយកទៅបញ្ចូលក្នុងវិគីនានុក្រមខ្មែរទំនងជាង ។ (Nisetpdajsankha ម៉ោង០២:០៩ ថៃ្ងព្រហស្បតិ៍ ទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១១ (UTC))