ការសឡាត

ពីវិគីភីឌា
ការសឡាត ​
(ថ្វាយបង្គុំរបស់ឥស្លាមសាសនា)
ថ្វាយបង្គុំរបស់ឥស្លាមសាសនា(ភាសាអារ៉ាប់)
សាសនា ឥស្លាមសាសនា

ការសឡាត (អង់គ្លេស: Salahអារ៉ាប់صَلاة‎) គឺ ថ្វាយបង្គុំរបស់ឥស្លាមសាសនា.។


ឯកសារយោង[កែប្រែ]